Innerspace

ఉగాది Published date: Friday, March 20, 2015 - 20:22

ఉగాది పూర్వనామం యుగాది.యుగ అంటే యుగము అని, ఆది అంటే మొదలు అని, అంటే కొత్త యుగాన్ని మొదలుపెట్టే వేళ. ఈ చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి, అశ్వని నక్షత్రం నాడు వచ్చే

విమాన వేంకటేశ్వరస్వామి సంక్షిప్త చరిత్ర Published date: Monday, March 20, 2017 - 07:58

విజయనగర పాలకుల కాలంలో తిరుమల శ్రీవారికి లెక్కకు మించిన ధన కనక వస్తు వాహనాలను విజయనగర ప్రభువులు అందించారు. అలాంటి సమయంలో కొంత మంది అర్చకులు స్వామి వారి నగలను ధరించి తిరుగాడటం మహారాజు దృష్టిలో పడింది. ఆగ్రహంతో ఆ మహారాజు తొమ్మండుగురు వైష్ణవ అర్చకులను తన కరవాలంతో కడతేర్చాడు. నరహత్య మహాపాప మనుకుంటే ఏకంగా తొమ్మండుగురిని ఆలయంలోనే మట్టుపెట్టాడు మహారాజు.

*ముగ్గుకున్న ప్రాధాన్యత* Published date: Monday, March 13, 2017 - 08:03

ఇంటి / గడప/ గేటు ముందు ముగ్గులో భాగంగా గీసే రెండు అడ్డగీతలు ఇంటిలోనికి దుష్టశక్తులను రాకుండా నిరోధిస్తాయి. ఇంట్లో ఉన్న లక్ష్మీదేవి బయటకు వెళ్ళకుండా చూస్తాయి.

ఇంద్రియాలకు అధిపతులు ఎవరు?? Published date: Tuesday, February 2, 2016 - 06:03

*మనస్సుకు అధిపతి చంద్రుడు
*బుద్ధికి అధిపతి బృహస్పతి
*చిత్తమునకు అధిపతి ఆత్మ
*అహంకారమునకు అధిపతి రుద్రుడు
*చెవికి అధిపతులు దిక్పాలకులు, శబ్దమును వినగల శక్తిని ఇచ్చువారు.

అంతా భ్రమ.. Published date: Tuesday, March 15, 2016 - 11:15

"నువ్వు అనేది ఒక భ్రమ పార్ధా!!!"

నువ్వే కాదు!!

ఈ జగత్తు, ఈ చరాచర సమస్తం
మిధ్యా

అర్జునుడా??? కర్ణుడా??? Published date: Thursday, February 23, 2017 - 16:03

కర్ణుడి దానగుణాన్ని అందరూ పొగుడుతూ ఉంటే అర్జునుడు భరించలేక ఒక రోజు కృష్ణుడి దగ్గరకు వెళ్ళి

"బావా, నేను కూడా దానాలు చేసాను, అవసరమైతే కర్ణుడి కన్నా ఎక్కువ చేస్తాను అయినా నన్ను ఎవరూ గుర్తించడంలేదు, అందరూ కర్ణుడి దానగుణాన్నే పొగుడుతున్నారు, దీని వెనుక ఉన్న కారణం ఏమిటి అని" ఆడిగాడు

సంకటహర గణపతి స్తోత్రం Published date: Tuesday, May 3, 2016 - 07:05

ఈ సంకటహార గణపతి స్తోత్రం పేరులోనే మనకు తెలిసిపోతుంది, ఈ గణపతి స్తోత్రం రోజు చదివితే మీకు మీ జీవితాలలో వచ్చే అన్ని విఘ్నాలు తొలిగి అంతటా జయమే లభిస్తుంది.

సూర్యుని జనన విశేషాలు Published date: Tuesday, February 23, 2016 - 11:36

కశ్యపుడు, అదితిలకు జన్మించినవాడే సూర్యుడు. ఈయననే ఆదిత్యుడు అని కూడా అంటారు. దేవదూత అయిన అదితి కోరిక మేరకు సూర్యుడు ఆమె గర్భమున జన్మించాడు. తల్లి కోరిక మేరకు దేవతల శత్రువులైన రాక్షసులను ఓడించినందువల్ల ఆదిత్యుడని పిలవబడినాడు.సూర్యుడు ఎరుపు వర్ణము కలవాడు. ఆయన రథము నందు ఒకే చక్రముంటుంది.దీనినే సంవత్సరము అని అంటారు. ఈ రథము నందు పండ్రెండు మాసములు, ఆరు ఋతువులు, నాలుగు - నాలుగు మాసముల చొప్పున మూడునాభులు ఉంటాయి.

కలియుగ ధర్మము Published date: Monday, May 25, 2015 - 12:06

'కలి ' అనగా పాపము.ఈ యుగమున పాపము చేయువారు అధికము.పూర్వయుగములలో పుణ్యకర్మలు చేసెడివారు అధికముగా ఉండెడివారు.కావున ఆ యుగములు పుణ్య యుగములని చెప్పబడినవి.

రథసప్తమి అన్న పేరు ఎలా వచ్చింది? Published date: Thursday, February 2, 2017 - 14:30

తిథులలో సప్తమి తిథికి సూర్య నారాయణ మూర్తి యాజమాన్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఏడవ తిథి సప్తమి. అలాగే సప్తమి తర్వాత వచ్చే తిథి అష్టమి. అష్టమి మొదలుగా చంద్రునకు రిఫ అనే దోషము కూడా ఆపాదింప బడుతుంది. సప్తమి తిథి పూర్తి కావడంతో వచ్చే గుణగణాదులు పూర్తిగా మారిపోతాయి అష్టమి తిథితో. అందుకే ఈ సప్తమి తిథికి శరీరానికి ప్రాతినిధ్యం వహించేటటువంటి, తను భావ కారకుడైనటువంటి, పిత్రుభావ కారకుడైనటువంటి సూర్య నారాయణ మూర్తి యాజమాన్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు.

మాఘమాసంలో చేయాల్సిన నోములు, దానాలు... Published date: Tuesday, February 9, 2016 - 05:31

పుణ్యప్రదమైన ఈ మాసంలో స్త్రీలు అనేక నోములు, వ్రతాలు చేపడుతుంటారు. ఈ మాసంలో చేసే జపాలు, పారాయణాలు, అర్చనలు కూడా విశేష ఫలాలను అందిస్తాయని బ్రహ్మపురాణం చెబుతోంది. ఈ

Pages